Poistenie auta od ČSOB

Poistenie auta od ČSOB

Je určené pre motoristov, ktorí si chcú uzavrieť nielen zákonnú poistku auta, motorky, skútra či iného vozidla, ale vyžadujú aj nadštandardné podmienky, asistenčné služby a poistenie so zohľadnením všetkých možných zliav či bonusov. Poisťovňa ČSOB vám v týchto oblastiach vie ponúknuť veľmi kvalitný servis.

Či už ide o výber rôznych limitov poistného plnenia, možnosť objednať pripoistenie na ochranu vášho vozidla alebo o špeciálnu mobilnú aplikáciu ČSOB Asistent pre nahlásenie poistnej udalosti, PZP od ČSOB prináša naozaj veľký počet benefitov a výhod.

To, že povinné zmluvné poistenie v tejto poisťovni ide s aktuálnymi trendmi, dokazuje aj možnosť uzavrieť PZP v ČSOB online. Na výpočet poistky so zahrnutím všetkých možných zliav je najlepšie využiť ČSOB kalkulačku, ktorá na rozdiel od oficiálneho cenníka počíta poistenie individuálne. Nezabudnite však ani na porovnanie s inými zákonnými poistkami.

Parametre, podmienky a výhody 

Povinné zmluvné poistenie ČSOB je určené na krytie škôd spôsobených motorovým vozidlom na komunikáciách u nás aj v zahraničí. Ide o poistenie zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla, ktoré si môžete prispôsobiť a namodelovať podľa svojej situácie.

PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL JE PZP ČSOB K DISPOZÍCII S DVOMA VARIANTMI POISTNÝCH LIMITOV A S MOŽNOSŤOU DOJEDNAŤ DODATOČNÉ PRIPOISTENIA K POISTKE.

POISTENIE SLÚŽI NA KRYTIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH NA ZDRAVÍ, ŽIVOTE A MAJETKU, POKRÝVA AJ OPRÁVNENÉ NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA PRÁVNE ÚKONY A ROVNAKO TAK AJ UŠLÝ ZISK.

PLATNOSŤ POISTENIA JE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A V KRAJINÁCH PODĽA ZELENEJ KARTY.

Zákonné poistenie si môžete v ČSOB dojednať na všetky osobné aj ľahké úžitkové motorové vozidlá, ktoré majú povinnosť poistku uzavrieť. PZP si môžete vybaviť tiež na motorku alebo skúter. K povinnému zmluvnému poisteniu vozidla získavate v cene aj štandardné asistenčné služby, ktoré vám pomôžu vo všetkých bežných problémových situáciách.

Pokiaľ hľadáte ďalšie dôvody pre uzatvorenie v ČSOB, tu sú tie najdôležitejšie:

 • možnosť výberu poistných limitov, pri štandardnom je krytie do 6 miliónov €, ak si ale vyberiete nadštandard, máte vyššie krytie a to aj pre majetkové škody
 • môžete si navoliť podľa svojho uváženia ďalšie 4 pripoistenia typické skôr pre havarijné poistenie, ktorých cieľom je ochrana priamo vášho poisteného vozidla
 • pre poisťovňu je z hľadiska výpočtu poistného dôležitý výkon motora, nie jeho objem, čo sa oplatí najmä pre majiteľov vozidiel s vyšším objemom motora v cm3
 • ČSOB na rozdiel od konkurencie ponúka možnosť získať zľavu z poistného v prípade, ak je vaše auto vybavené asistenčnými systémami znižujúcimi riziko nehody

BEZ UPLATŇOVANIA AMORTIZÁCIE

AK SA POISTÍTE V ČSOB, NEMUSÍTE SA OBÁVAŤ, ŽE BY POISŤOVŇA PRI NÁHRADE MAJETKOVEJ ŠKODY UPLATŇOVALA AMORTIZÁCIU, ČIŽE BY NEUHRADILA CELÚ ŠKODU PRI OPRAVE. NIEKTORÉ POISŤOVNE TOTIŽ NEUHRADIA PLNÚ VÝŠKU OPRÁV V SERVISE PRI STARŠOM VOZIDLE PRÁVE KVÔLI JEHO VYŠŠIEMU VEKU.

Pripoistenia

Poisťovňa ČSOB ponúka povinné zmluvné poistenie pre všetky vozidlá, ktoré majú zákonnú povinnosť uzatvoriť si PZP. K základnému poisteniu, ktoré slúži na krytie škôd, ktoré spôsobíte niekomu inému.

Balík Štandard

 • tento balík je určený pre tých vlastníkov alebo držiteľov vozidla, ktorí hľadajú štandardné PZP s výhodnou cenou a nepredpokladajú spôsobenie vyššej škody
 • v tomto prípade je limit na poistné plnenie v prípade vecných škôd, ušlého zisku a oprávnených nákladov na právne zastúpenie do výšky 2 miliónov €
 • ak ide o limit na poistné plnenie v prípade škôd alebo náhrady škôd spôsobených na zdraví a živote, v štandardnom balíku je táto suma vo výške 6,07 milióna €
 • k poisteniu získavate automaticky štandardné asistenčné služby, ktoré vám pomôžu doma aj v zahraničí a to v krajinách, ktoré sú súčasťou Kancelárie zelenej karty

Balík Nadštandard

 • druhým balíkom, ktorý v rámci zákonnej poistky ČSOB poisťovňa ponúka, je modul Nadštandard, ktorý je ideálny pre častejšie cestujúcich vodičov a tiež do zahraničia
 • v tomto prípade je výška poistného plnenia pri vecných škodách, ušlom zisku, škodách na majetku a nákladoch na právne zastúpenie až do limitu 7 miliónov €
 • navýšený je aj limit na poistné plnenie v prípade škôd spôsobených na zdraví alebo živote, aj v tomto prípade ide o sumu 7 miliónov € a to bez ohľadu na počet osôb
 • k balíku Nadštandard je tiež v cene základný rozsah asistenčných služieb, ale ak cestuje viac a je u vás vyššie riziko porúch či problémov, zvážte vyšší balík

Na výber máte okrem dvoch balíkov s rozdielnym poistným limitom pre krytie škôd aj dva balíky asistenčných služieb. Štandardný je v cene poistenia, ak chcete viac, za príplatok 11 € ročne môžete získať asistenčné služby Prémium. Každý poistník môže tiež pre nahlásenie škodovej udalosti využiť špeciálnu mobilnú aplikáciu.

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete doplatiť aj tieto pripoistenia:

Pripoistenie skiel: V prípade, ak sa obávate rizika poškodenia skiel na vašom vozidle, môžete si k PZP vybaviť pripoistenie skiel. To sa týka nielen čelného skla, ale všetkých ostatných skiel na aute, avšak s výnimkou spätných zrkadiel. K pripoisteniu ale treba rátať spoluúčasť vo výške 10 % a tiež obmedzený limit poistného plnenia, ktorý si môžete vybrať.

Pripoistenie stretu so zverou: Pre prípad priameho stretu alebo kontaktu so zverou počas prevádzky motorového vozidla na cestných komunikáciách je určené pripoistenie stretu so zverou. Toto poistenie kryje škody spôsobené zverou na vašom vozidle alebo jeho častiach, pri škodovej udalosti nevyžaduje poisťovňa pre poistné plnenie policajné hlásenie.

Živelné pripoistenie: Tretím pripoistením k základnému povinnému zmluvnému poisteniu, je pripoistenie pre živelné pohromy. Ide o krytie škôd na vašom vozidle, ktoré budú spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, úderom blesku, záplavou, pádom stromov, lavínou alebo povodňou. Pripoistenie je len so spoluúčasťou.

Pripoistenie krádeže vozidla: Posledným pripoistením je pripoistenie pre krádež a odcudzenie. To sa týka tak nielen odcudzenia celého vozidla, ale aj jeho časti. Pripoistenie zahŕňa aj krytie poškodenia zapríčineného zlodejom. Krytá je všeobecná hodnota poisteného motorového vozidla.